Запрошуємо ВПО та біженців на семінар на тему “Медична реформа в Україні”

Картинки по запросу медична реформа27 квітня 2018 року о 16-00 громадська організація “Десяте Квітня” запрошує ВПО та біженців на семінар на тему “Медична реформа в Україні“.
Мета: навчитися обирати сімейного лікаря в умовах запровадження медичної реформи.
Місце: офіс ГО “Десяте Квітня” вул.В.Терешкової (Героїв Крут) 15, каб.509
Для участі просимо заповнити цю форму:

https://goo.gl/forms/8HCwA3qpQn5082123

Інформаційні заходи “Доступне житло для ВПО” у ЦСПП “Красна 11” та МКП “Фонтанка”

29 березня 2018 року у ЦСПП «Красна 11» та 30 березня 2018 року у МКП “Фонтанка” співробітники ГО «Десяте Квітня» Оксана Паршук та Микола Балан, за сприяння Суворовського ЦСССДМ,  провели інформаційні заходи на тему «Доступне житло для ВПО». Метою заходів стало розширення обізнаності мешканців МКП та ЦСПП у програмах державної підтримки задля отримання власного житла. У заходах прийняли участь 27 ВПО.

За програмою «Доступне житло» держава бере на себе обов’язок сплатити половину вартості квартири у новобудові, обраної учасником програми. На даний момент 2 будівлі пройшли акредитацію і можуть приймати участь в програмі. На цей час вже 311 родин стало на чергу для участі у програмі «Доступне житло». Проте за результатами опитувань виявлено, що нажаль перспектива одноразової оплати половини вартості квартири майже не можлива не тільки для внутрішньо переміщених осіб, а й для більшості пересічних громадян.

Під час дискусії найбільший резонанс отримало ствердження про неможливість купівлі квартири на підконтрольній території доки не буде продана квартира у власності на непідконтрольній території. Нажаль, з цим питанням ідуть у супроводі 2 ускладнення. Родини з неповнолітніми дітьми не можуть виписати їх з місця реєстрації на непідконтрольній території, не вказавши нового місця реєстрації. Тобто угоди куплі-продажу квартир мають  бути підписані одночасно. Проте для того щоб отримати договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно за програмою «Доступне житло» вартість квартири має вже бути сплачена (а кошти за продаж квартири отримані). До того ж іншою проблемою є те, що нерухомість на непідконтрольній території наразі не відповідає собівартості і навіть вилучивши кошти за продаж такого об’єкта нерухомості, більшість учасників інформаційного заходу визнали не можливим сплатити вартість квартири в Одесі за програмою.
Суттєвою допомогою може стати впровадження системи пільгового кредитування під 3-5-7% для придбання квартири за програмою «Доступне житло».

Додатково учасники заходу прослухали інформацію щодо новел у законодавстві України пов’язаних з реалізацією прав ВПО. Насамперед законодавчі зміни, охоплені співробітниками «Десяте Квітня», стосувалися спрощеної процедури контролю за проведенням соціальних виплат ВПО, квот на безоплатне навчання у закладах вищої освіти, особливостей сплати судового збору у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення; та відповідальності за аліментну заборгованість.

Освіта для внутрішньо переміщених осіб та осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія

Картинки по запросу картинка образованиеДержавою для здобуття професійно-технічної та вищої освіти дітям з числа внутрішньо переміщених осіб (наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)  надається допомога відповідно до Порядку та умов надання цільової державної підтримки для громадян п’яти категорій з числа вразливих, що затверджено Постановою КМУ  від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-п.

Постановою передбачено надання дітям ВПО:
– повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним освітнім рівнем освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем) за рахунок коштів загального фонду державного або  місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до Умов та правил прийому до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік та тощо;

Допомога надається за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів, пільгових довгострокових кредитів на навчання, соціальної стипендії тощо.

Державна цільова підтримка надається навчальним закладом, до якого здобувача освіти зараховано у встановленому порядку, та припиняється у разі відрахування особи з навчального закладу. Continue reading

Встреча представителей УВКБ ООН в Украине и Постоянного Представителя Президента Украины в АРК

6 апреля 2018 Постоянный Представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин и главный консультант службы международных связей Представительства Валерия Пахомова встретились с представителем и сотрудниками Агентства ООН по делам беженцев в Украине. В ходе встречи был оговорен ряд гуманитарных вопросов, что касается предоставления административных услуг для граждан Украины, прибывающих или перемещающихся из Крыма, о регистрации фактов рождения и смерти на ВОТ Крым, регистрации браков для крымчан на материковой части Украины. Особое внимание было обращено на деятельность Агентства и органов власти Украины по защите прав депортированных из Крыма граждан.

Борис Бабин рассказал всем присутствующим о текущей деятельности Представительства и сделаных шагах в вопросах оборудования и обустройства ЦПАУ в населенных пунктах Херсонской области, приближенных к Крыму, по защите прав депортированных лиц, в частности из числа ВПЛ, об инициативах Представительства по внесению изменений в действующее законодательство по вопросам защиты прав крымчан. Отмечалось на потребностях минимального обустройства КПВВ «Каланчак» и «Чонгар».

По результатам встречи стороны договорились о сотрудничестве, взаимном обмене информацией для более эффективного выполнения возложенных полномочий и о предстоящем визите делегации УВКБ ООН в Херсонскую область.

Рабочая встреча с Первым заместителем Постоянного Представителя Президента в АРК

6 апреля 2018 Первый заместитель Постоянного Представителя Президента в АРК встретился в формате рабочего совещания с представителями общественной организации «Десяте Квітня» Эльвирой Зайтулаевой, Анной Найденовой, Артемом Червоным, которые ознакомили с основной деятельностью организации, направленной на оказание бесплатной юридической помощи , информационной поддержки переселенцам, их общественным и другим неформальным объединениям, информации об актуальных программах поддержки переселенцев (социальные, учебные, гуманитарные и т.д.) в рамках проекта «Правовая помощь внутренне перемещенным лицам и расширение прав и возможностей общин на юге Украины» при поддержке Агентства УВКБ ООН. Кроме того, организация широко сотрудничает с различными отечественными и международными организациями, инициативными группами, которые занимаются решением проблем ВПЛ, и способствуют включению вопросов переселенных лиц в различные программы социально — культурного развития.

Изет Гданов ознакомил гостей с полномочиями и основными задачами Представительства и обозначил основные проблемы внутренне перемещенных лиц и граждан Украины в Крыму, которые требуют координации решения со стороны Представительства сегодня. Отметил, что Президенту Украины направлены предложения о вынесении на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта по оптимизации получения жителями ВОТ Украины в Крыму административных услуг бесплатной вторичной правовой помощи, в том числе по упрощению процедуры регистрации брака, получение подтверждения факта смерти на ВОТ Украины в Крыму.

Первый заместитель рассказал о шагах, предпринятыех Представительством по координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления по вопросам создания ЦОАУ в районах, приближенных к ВОТ Украины и расширение пропускной способности ДП «Документ» в городе Херсоне. Проводятся рабочие встречи руководства Представительства с представителями органов исполнительной власти в различных регионах Украины, где нарабатываются механизмы сотрудничества и координации совместных усилий для решения вопросов ВПЛ по обеспечению временным социальным жильем, их полноценной интеграции в социально — культурную жизнь территориальной общины, включая вступление в высшие учебные заведения на льготной основе, трудоустройство и т.д.

По результатам рабочего совещания были достигнуты договоренности о дальнейшем тесном сотрудничестве и взаимодействии в решении проблем внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, проживающих в Крыму, в частности нестандартных ситуаций, требующих индивидуального подхода.