Освіта для внутрішньо переміщених осіб та осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія

Картинки по запросу картинка образованиеДержавою для здобуття професійно-технічної та вищої освіти дітям з числа внутрішньо переміщених осіб (наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)  надається допомога відповідно до Порядку та умов надання цільової державної підтримки для громадян п’яти категорій з числа вразливих, що затверджено Постановою КМУ  від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-п.

Постановою передбачено надання дітям ВПО:
– повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним освітнім рівнем освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем) за рахунок коштів загального фонду державного або  місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до Умов та правил прийому до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік та тощо;

Допомога надається за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів, пільгових довгострокових кредитів на навчання, соціальної стипендії тощо.

Державна цільова підтримка надається навчальним закладом, до якого здобувача освіти зараховано у встановленому порядку, та припиняється у разі відрахування особи з навчального закладу.

СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-п  затверджено Порядок, якій визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерства соціальної політики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб, які навчаються за денною формою за державним замовленням.

Право на соціальні стипендії у тому числі мають право  студенти (курсанти) , із числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу або його структурного підрозділу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 – застосовується з 1 січня 2017 року}

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження дитини;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

студентського квитка.

У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.

Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 890 гривень;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 15.11.2017 – застосовується з 1 листопада 2017 року}

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 1180 гривень;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 15.11.2017 – застосовується з 1 листопада 2017 року}.

КВОТА НА ОСВІТУ

Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія,  передбачена квота в обсязі 1000 міст державного замовлення до прийому до закладів вищої освіти, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, передбачено постановою КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1084 «Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти»

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2018 для абітурієнтів з Донбасу

Молодь зі сходу України може вступити до українських вишів, профтехзакладів за спрощеною чи звичайною процедурою, або ж навчатись у школі дистанційно. Вже відомі основні дати вступної кампанії-2018. Освітні Центри «Донбас-Україна» працюватимуть з 4 червня по 28 вересня.

http://dostupnaosvita.com.ua/news/333-vstupna-kampaniya-2018-dlia-abituriientiv-z-donbasu-osnovni-daty

http://dostupnaosvita.com.ua/

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2018 для абітурієнтів з АР Крим

Освітній центр Крим – Україна – Херсонський Національний Технічний Университет

Молодь з Криму  може вступити до українських вишів, профтехзакладів за спрощеною чи звичайною процедурою, або ж навчатись у школі дистанційно. Правила прийому в ХНТУ, для абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.

http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Abiturientu/Obrazovatel-nyj-centr-KRYM-UKRAINA

https://www.facebook.com/kntu.net.ua/

За додатковою інформацією звертайтеся до юристів “Десятого квітня”

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *