Менеджер з персоналу/HR-менеджер в Одесі

УВАГА! Прийом заявок продовжено до 03 жовтня 2018 року!

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» шукає менеджера з персоналу.

Місце роботи: Одеса, Україна
Умови роботи: часткова зайнятість (50%)
Тривалість контракту: до 31 грудня 2018 року з можливістю продовження
Кінцевий термін подачі заявок: 03 жовтня 2018 р.

Обов’язки:

 • вести облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;
 • оформлювати прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів керівника Організації;
 • організовувати ведення кадрової документації Організації;
 • здійснювати підготовку поточних та перспективних планів з питань формування особового складу Організації;
 • приймати участь у плануванні роботи працівників, здійснювати моніторинг та оцінку роботи працівників Організації згідно затверджених процедур;
 • організовувати процедуру відбору працівників для зайняття вакантних посад; приймати участь в розробці посадових вимог, відборі кандидатів на вакантні посади;
 • проводити навчання працівників Організації з питань внутрішніх політик Організації;
 • розробляти та подавати на розгляд керівництва Організації оновлення до внутрішніх політик Організації з питань, що відносяться до компетенції менеджера з персоналу;
 • здійснювати вивчення потреб персоналу з підвищення кваліфікації, надання менеджерам та керівнику Організації рекомендацій з проведення тренінгів для персоналу або забезпечення участі працівників у тренінгових програмах;
 • вивчати причини плинності кадрів, брати участь у розробленні заходів щодо їх усунення;
 • вести архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готувати документи для здавання їх до державного архіву.
 • вносити інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежити за його своєчасним оновленням і поповненням;
 • здійснювати контроль за станом трудової дисципліни і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх нормативних актів Організації;
 • складати необхідну звітність про роботу з кадрами.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта;
 • Вільне володіння українською та російською мовами;
 • Володіння англійською мовою на рівні, не нижчому за Intermediate;
 • 2 роки досвіду роботи на аналогічній посаді;
 • Досвід роботи в громадських організаціях є перевагою;
 • Вільне володіння програмами пакету Microsoft Office.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Просимо надсилати резюме та короткий мотиваційний лист англійською мовою на адресу: 10april_vacancies@ukr.net

Якщо в вас виникнуть додаткові питання з приводу вакансії та умов працевлаштування зв’яжіться з нами електронною поштою (10april_vacancies@ukr.net) або по телефону: +38 (048) 766-00-04, +38 (097) 034-54-82.

 

Comments are closed.